En liten klubb som gör väldigt mycket för bygden !

Våra regler för bidrag

Utöver det löpande arbete som sker med insamlingar och aktiviteter till förmån för olika ändamål kan vi, efter sedvanlig prövning, även hjälpa till lokalt.

Vår hjälp kan ges i form av arbetsinsatser eller ekonomiskt bidrag. Hjälpen kan vara en gåva där vi står för hela projektet eller ett stöd där vi bidrar tillsammans med andra.

För att kunna göra en märkbar insats på längre sikt stödjer vi i första hand specifika projekt och inte stöd till löpande verksamhet.

Genomförande:
Efter inkommen skriftlig ansökan presenterar styrelsen inkomna förfrågningar/projekt för månadsmötet som hålls tredje torsdagen varje månad (utom juni och juli) som sedan beslutar i frågan.
Därefter meddelas beslut till den sökande.

 

Gör Din ansökan här:

* Obligatoriskt fält

 

Kategorier