En liten klubb som gör väldigt mycket för bygden !

LIONS CLUB VITTSJÖ-BJÄRNUM
Indelning verksamhetsåret 2015-2016.


President     Nils Hansen   Styrelse 
1:a vice President     Bert Oredsson Styrelse
2:a vice President     Rolf Åberg    
Past President     Sven-Ingvar Persson   Styrelse
Sekreterare     Ingmar Rimheden   Styrelse 
Kassaförvaltare     Leif Thånell   Styrelse
Klubbmästare     Rolf Åberg   Styrelse
Bitr. klubbmästare     Claes-Göran Joelsson    
TT     Åke Avinder    
Bitr. TT     Allan Nyberg    

Revisorer
Claes-Göran Joelsson

Anne Kuylenstierna

Ekonomi
Leif Thånell
Ingemar Nilsson stf
Nils Hansen
Arbetsfält
Lämnar budgetförslag till första månadsmötet, ansvarar för kassaförvaltning, lämnar
kassaberättelse vid varje möte, lämnar underlag till revisorerna, ansvarar för Lion
Mint och pantkvittolådorna samt administrerar tätortsbidrag.

Produktionskommitté 
Bert Oredsson
Anders Larsson stf
Clas-Göran Joelsson
Gösta Johansson
Åke Johnsson
Allan Nyberg
Bengt Svensson
Gösta Kållberg
Ingmar Rimheden
Kjell-Uno Öhgren
Arbetsfält
Samordnar och ansvarar för klubbens beslutade insamlingar och aktiviteter. Tex
insamlingar, lotterier, julgransförsäljning, julgranshämtning, gjuterier, aktiviteter vid
julmarknad och Vittsjödag.

Personal & Trivselkommitté.
Rolf Åberg Klubbmästare
Claes-Göran Joelsson stf
Hanne Hansen
Ingemar Nilsson registeransvarig
Sven-Ingvar Persson

Arbetsfält
Rekryterar med målen att främst bibehålla medlemmarna i klubben samt att öka
medlemsantalet med medlemmar från Bjärnum. Ansvarar för registerhållning,
plånboksmatrikeln, månadsmöten, trivsel, studiebesök, lokaler, förråd med arkiv samt
minnessaker.

Ungdomskommitté & Lions Quest
Bengt Ottosson
Bo Sigeback stf

Charlotte Dacke
Bo Wirell
Allan Nyberg
Anders Larsson
Arbetsfält

Ansvarar för klubbens ungdomsverksamhet. Genomför disco för ungdomar i både
Vittsjö och Bjärnum. Följer upp antirökprojektet i Bjärnum. Arbetar för att en ungdom
från Bjärnum o en från Vittsjö åker på ungdomsläger.

ARBETSGRUPPER.
Lokal och förråd
Rolf Åberg
Per-Magnus Krahner
Sven-Ingvar Persson

Claes-Göran Joelsson

Tätortsbidrag
Leif Thånell
Ingemar Nilsson stf
Nils Hansen

Scoutfonden
Ingemar Nilsson
Anders Larsson

Vittsjödagarna
Nils Hansen
Per-Magnus Krahner stf
Leif Thånell

Ingemar Nilsson

Bengt Ottosson
Bengt Svensson
Bo Wirell


Första namn i varje grupp är sammankallande.

Kategorier