En liten klubb som gör väldigt mycket för bygden !

LIONS – en världsomspännande organisation

Lions Club Vittsjö-Bjärnum är en välkänd företeelse och vi, som är medlemmar, känner att vi har invånarnas förtroende i hela vår bygd.

År 1967 bildades Lions Club Vittsjö-Bjärnum.

Vår klubb ingår i ”The International Association of Lions Clubs” och vi strävar efter att alltid leva upp till det motto Lions har – ”för samhällsansvar och livskvalitet”.

Cirka en och en halv miljon kronor har vi lyckats samla in sedan starten. Dessa har vi delat ut på det lokala, nationella och internationella planet. 100 % av de pengar vi samlar in används till hjälpverksamheten. Därav kommer cirka 95 % procent fram till de behövande. Det är bara de direkta kostnaderna för exempelvis frakter som inte når mottagaren. Nästan undantagslöst är det en lionsorganisation som står vid slutänden och fördelar det som kommer i form av varor eller pengar.

Kostnaderna för vår klubbverksamhet och andra interna kostnader för lionsarbetet betalas med de terminsvisa avgifterna medlemmarna betalar. Alla kostnader, för t.ex. resor och mat med mera för oss som personal vid insamlingar och dylikt, betalar vi ur egen ficka.

Du kommer säkert att se och höra oss i många olika sammanhang på många olika håll i många olika aktiviteter. Vi försöker alltid ställa upp och vara med så långt vi orkar – men ju fler vi är desto mer syns vi och desto mer kan vi uträtta.

Har du frågor om Lions och vår klubb kontakta gärna via denna sida.

Skrivet av Gösta Kållberg

Kategorier