En liten klubb som gör väldigt mycket för bygden !

Ingmar Rimheden

Kallelse till första månadsmötet för verksamhetsåret 2016-2017

Torsdagen den 18/8 kl. 18.30 är det månadsmöte på Linden.

Vi äter en god måltid, har en liten pratstund och sedan håller vi mötet.

Anmäl om du inte kommer- senast måndagen 15/8 -genom att ringa klubbmästare Rolf på tel 0451-227 25 eller 0701-485190 eller via mail rolfaaberg@yahoo.se

Styrelsen sammanträder måndagen den 15/8 kl.18.30 på Linden.

I styrelsen för detta verksamhetsår ingår:

President               Per-Magnus Krahner

V1 President         Bert Oredsson

Past President      Nils Hansen

Sekreterare            Ingmar Rimheden

Kassaförvaltare     Leif Thånell

Klubbmästare        Rolf Åberg

TT                             Åke Avinder / Allan Nyberg

OBS!  NY PLATS FÖR MÖTET PÅ TORSDAG

September månadsmöte den 17/9 kl 18.30 skall vi hålla på Hårsjö Skola.!

Ber alla undersöka möjligheten för samåkning !

Sekreteraren

Ny Dagordning

Nu finns den nya dagordningen på vår hemsida!  Kan printas ut för att ha med på mötena !

Kategorier